منبع تغذیه (SIEMENS) (1)

منبع تغذیه امرن ( Omron) (1)

اینورتر (59)

پاور ساپلای (7)

پی ال سی (112)

اچ ام ای (35)